Voor werkgevers

Een fijne en (sociaal) veilige omgeving. Het klinkt zo simpel, maar dat is het niet altijd. Door de hele #metoo-situatie zijn veel zaken aan het licht gekomen. Natuurlijk is het goed dat hier aandacht voor is, al moeten we uiteraard ook niet doorslaan hierin. Hoe vind en behoud je dan de balans?

Als werkgever ben je verplicht zorg te dragen voor o.a. een veilige en gezonde werkomgeving. Een situatie waarin veel agressie of intimidatie voorkomt, zal nooit veilig zal aanvoelen en het gevolg kan dan zijn dat bijvoorbeeld het ziekteverzuim stijgt. Daarnaast wordt er hier in Nederland ook verwacht dat je “goed werkgeverschap” bedrijft. Mooie termen allemaal, maar wat houdt dat in de praktijk in en welke rol kan een Externe Vertrouwenspersoon hierbij spelen?

Als Extern Vertrouwenspersoon word ik ingeschakeld bij situaties die iemands grens zijn overgegaan. Ieders grens ligt uiteraard anders en is daarom niet ‘fout’, maar behoeft wel aandacht. We moeten dan o.a. denken aan grensoverschrijdend gedrag op het gebied van (seksuele) intimidatie, pesten, racisme, agressie en discriminatie.

Als werkgever kun je niet altijd alles voorkomen, maar uiteraard kun je er wel wat aan doen als er een vervelende situatie ontstaat. Zodat je verdere langdurige problemen te voorkomt, zoals bijvoorbeeld onnodig verloop of langdurig (ziekte)verzuim: werk gerelateerde psychische klachten zorgen voor 64% van de 6 miljard euro aan werk gerelateerde verzuimkosten in Nederland. Een vertrouwenspersoon kan je daarbij dus helpen. Bij een vertrouwenspersoon kan een medewerker zijn verhaal kwijt, in een neutrale omgeving. En krijgt men handvatten om de situatie op te lossen.

Om de anonimiteit goed te kunnen waarborgen of om te voorkomen dat er een belangverstrengeling ontstaat, is het derhalve raadzaam om voor een externe vertrouwenspersoon te kiezen. Zodra het nieuwe wetsvoorstel definitief is ingesteld, mag een HR Adviseur, een manager of een OR-lid ook niet meer de functie van Vertrouwenspersoon op zich nemen in de organisatie. (Zie ook kader ‘Nieuwe wet in de maak’.)

Als Extern Vertrouwenspersoon ben ik er zowel in het belang van de desbetreffende organisatie als dat van de medewerker of lid van de vereniging. Altijd onafhankelijk, neutraal en integer. Indien je mij inschakelt, kun je dus wel stellen dat je als werkgever al positief bezig bent op het gebied van die fijne en vooral veilige omgeving en dus goed werkgeverschap. Vooral in tijden waarin het moeilijk is personeel te vinden, is een hoog verloop niet wenselijk. Maar daarnaast voorkom je zodanig wellicht ook hoge, onvoorziene kosten op het gebied van ziektekosten of, in ergere gevallen, kosten van bijvoorbeeld een rechtszaak.

Ook een fijne werkgever zijn? Of meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op!

ZORG DAT DE #METOO HET ANTWOORD IS OP DE UITSPRAAK ‘IK VOEL ME HIER FIJN & VEILIG”!

Nieuwe wet in de maak

Op dit moment ligt er al een wetsvoorstel welke alle organisaties met 10 medewerkers of meer verplicht stelt om een (externe) gecertificeerde en geregistreerde Vertrouwenspersoon aan te stellen dan wel in dienst te hebben. Daarmee kan een werkgever dus niet langer volstaan met het vrijwillig aanwijzen van de HR Adviseur als Vertrouwenspersoon of die ene manager die zo toegankelijk is en bij wie men goed zijn/haar verhaal kwijt kan.  Naar alle verwachtingen zal dit wetsvoorstel definitief aangenomen worden en zal dan zo spoedig mogelijk in werking treden. Uiteraard is het natuurlijk al zo dat een werkgever vanuit de Arbowet verplicht is beleid te voeren op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting en daaronder vallen o.a. stress en werkdruk. Maar dus ook ongewenste omgangsvormen zoals het grensoverschrijdend gedrag. De Nederlandse Arbeidsinspectie van SZW controleert of bedrijven straks voldoen aan de nieuwe regels omtrent het instellen van een (externe) vertrouwenspersoon. Indien dat niet het geval is, voldoet een werkgever dan niet aan de verplichtingen uit de Arbowet en dus niet aan goed werkgeverschap.